Kernwaarden

Fortierra is een onderneming die is ontstaan uit en gedreven wordt door maatschappelijke idealen. We werken vanuit een aantal belangrijke kernwaarden, die betrekking hebben op wat in onze ogen basisrechten van mensen zijn:

Het recht op comfort en veiligheid

Gebouwen zijn er voor mensen, om in te wonen of te werken. Ze moeten daarom optimaal voldoen aan de wensen en mogelijkheden van hun gebruikers.

Het recht op eigen regie

Mensen moeten zelf de regie kunnen hebben over hun eigen leefomgeving. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die er door een zorgbehoefte extra afhankelijk van zijn.

Het recht op integriteit van informatie

Mensen hebben recht op toegankelijke, volledige en betrouwbare informatie over hun leefomgeving.

Het recht op een mooie toekomst

De jongeren van nu moeten straks de mogelijkheid hebben een huis te kunnen kopen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gedegen informatievoorziening is daarom juist voor hen van cruciaal belang.

FortierraKernwaarden
Contactgegevens:

Fortierra BV
C. Gelderblomlaan 28
2545 ER Den Haag
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756
BTW nr.: NL 8205.83.352B01
IBAN NL16 INGB 0005 0775 85
BIC INGBNL2A

MENU