Geplaatst: dinsdag, 4 juni 2013

Als Nederlanders leven wij in een geografisch uniek deel van Europa. Mede dankzij onze ligging hebben we de grootste haven van het continent en een internationaal aansprekend vliegveld. We zijn echter ook een klein en dichtbevolkt land, waardoor de kwaliteit van de leefomgeving op veel plaatsen onder druk staat. Veel Nederlanders leven in een ongezonde woning. Om te voorkomen dat er nog meer van deze huizen worden bijgebouwd, zal de wijze van toezicht op normen voor geluidsplafonds en luchtkwaliteit drastisch moeten worden herzien.

Veel gemeenten in Nederland beschikken zelf niet meer over de kennis en kunde om effectief sturing te geven aan het borgen van de Nederlandse normen en internationale afspraken. Het bedenken van oplossingen om aan de normen voor lucht en geluid te kunnen voldoen, wordt uitbesteed. Bouwaanvraagprocedures worden overgelaten aan ingenieursbureaus. Deze werken plannen meestal uit op basis van landelijke rekenmethodes, waarmee gemeenten rekenkundig aan de Nederlandse regels voldoen. Regelmatig verlenen gemeenten op basis van deze rekenmethodes echter Bouwrecht aan projectontwikkelaars, zonder zich bewust te zijn van en/of toezicht te houden op de gerealiseerde bouwkwaliteit. Dit terwijl met de invoering van het Bouwbesluit 2012 de hoofdaannemer een coördinatieplicht heeft om het ‘bewijs’ te leveren dat de bouwkwaliteit voldoet.

Gemeenten die deze taken uitbesteden aan andere partijen bevinden zich in een onmogelijke positie. Ze zijn zowel concessieverstrekker, kwaliteitshandhaver van de concessie als verantwoordelijk voor Toezicht en Handhaving op de normen voor de kwaliteit van de leefomgeving. De slager die zijn eigen vlees keurt.

Fortierra pleit al jaren voor een andere vorm van toezicht, op basis van gemeten waarden. De door ons ontwikkelde Nationale VastGOEDpas voorziet hierin. Deze geeft de koper van een nieuwe woning toegang tot een actueel, volledig, digitaal dossier waarin alle informatie over het pand is opgenomen die van belang is in het kader van wet- en regelgeving. Met de Nationale VastGOEDpas heeft de consument zelf zicht op de daadwerkelijk geleverde kwaliteit van de woning , in relatie tot de leefomgeving en de verleende ontheffingen.

Ik ben dan ook zeer verheugd te kunnen melden dat op woensdag 5 juni de officiële uitreiking van de eerste Nationale VastGOEDpas plaatsvindt, tijdens vastgoedbeurs PROVADA in de RAI in Amsterdam. Projectontwikkelaar Timpaan is de eerste ketenpartij die de pas gaat leveren, aan kopers in project ’t Park in Vijfhuizen. Haarlemmermeer-wethouder Michel Bezuijen zal de overhandiging verzorgen.