Geplaatst: dinsdag, 31 maart 2015

“Ondertekening ESCo gedragscode vergroot kansen op transparantie in de energieketen.”, dat is de mening van Fred Baptist. Op 31 maart heeft hij namens Fortierra tijdens het nationale ESCo congres in de RAI de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten ondertekend.

Met de handtekening – die onder het toeziend oog van dagvoorzitters Rob Boerée (o.a. ex RvO) en Pernille La Lau werd gezet – onderschrijft Fortierra essentiële waarden en principes om langdurig te kunnen samenwerken tussen gebouweigenaren en dienstverleners in de energievoorziening.

Goed gezelschap
Baptist: “Fortierra juicht elke stap richting naar meer transparantie in energiecontracten toe. Als registrerende en controlerende partij zijn we gebaat duidelijke regels en commitment van betrokken partijen . Logisch dat we hem zelf ook wilde ondertekenen. “
Fortierra bevindt zich daarbij in goed gezelschap. Onder de andere ondertekenaars zitten onder andere BAM Techniek, Eneco, Strukton, Veolia, Cofely, CBRE Global Investors NL en Schiphol Real Estate.

ESCo Fortierra

Wat is een ESCo?
De afkorting Esco staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij. De eigenaar wil daarmee substantieel op energiekosten besparen, meer kwaliteit realiseren, minder vermogensbeslag hebben in installaties of de eigen organisatie ontlasten.
De contractpartner die de installaties, het energiebeheer etc. overneemt is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financier. Zij krijgen feitelijk een concessie van de opdrachtgever om op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening over te nemen.

Binnen een ESCo (zie cursief hierboven) wordt vaak gebruikgemaakt van een EPC, een Energieprestatiecontract. Dit is een slimme manier om tot gegarandeerde energiebesparing in vastgoed te komen. In een dergelijk langjarig contract staan afspraken tussen opdrachtgever en uitvoerende partij (de Energy Service Company) over te nemen maatregelen, en bijbehorende garanties, vergoedingen, etc.
ESCo’s blijven voor langere tijd betrokken bij en verantwoordelijk voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de technische installaties en verdienen hun investeringen terug uit de gerealiseerde energiebesparing. ESCo’s ontzorgen daarmee hun opdrachtgevers.

Spelregels voor opdrachtgever en opdrachtnemer
Bij energieprestatiecontracten is er, in tegenstelling tot traditionele contractvormen, geen sprake meer van een eenmalige transactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wél is er een langjarige samenwerking, een partnership tussen beide partijen. Dat vereist een heel andere manier van werken met een andere mindset. Die manier van samenwerking blijkt in de praktijk echter niet altijd vanzelf te gaan. Daarom zijn spelregels ontwikkeld: de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten.
Deze gedragscode is een set van waarden en principes die fundamenteel is voor de succesvolle uitvoering van energieprestatiecontracten. De code geeft richtlijnen voor het gedrag van EPC-aanbieders. Tegelijkertijd is het een kwaliteitsindicator voor opdrachtgevers/gebruikers over wat zij mogen verwachten en eisen van EPC-aanbieders. EPC-code ondertekenaars verbinden zich vrijwillig aan uitvoering van EPC-projecten in overeenstemming met deze EPC-Code.
Fred Baptist: “Wij bekijken energieprestatiecontracten voor vastgoedeigenaren en valideren deze voor hen. Ondertekenaars hebben een streepje voor.”

Lees het persbericht van ESCo