Geplaatst: donderdag, 6 juli 2017

Op donderdag 29 juni is een verkenningsgesprek gehouden over ‘Lange termijn onderhoudsgaranties voor woningen’. Een diversiteit aan kennis en kunde zat aan tafel: o.a. SBRCURnet, SWECO, BAM en Fortierra. Initiatiefnemer van de discussie was Peter Pronk van Timpaan.

Timpaan is een middelgrote gebieds- en woningontwikkelaar en heeft twee initiatieven ontwikkeld:
1. Een digitaal woningbouwdossier;
2. 10 jaar gratis onderhoud op je woning.
Deze initiatieven wil Timpaan graag bij een breder publiek onder de aandacht brengen, wat de eerste insteek van de discussie is. Naast het onder de aandacht brengen, is Timpaan ook op zoek om de initiatieven te optimaliseren en versterken. Vandaag is de discussie dus ook gericht op feedback op de initiatieven.

lees het artikel ook op de website van De Bouwcampus

De deelnemers van het verkenningsgesprek zitten met verschillende redenen aan tafel: de één is gefocust op resultaatgericht samenwerken, de ander loopt met het idee van een vergelijkbare tool in z’n hoofd na het kopen van een huis. Eén van de deelnemers geeft aan de stem van de klant als onderdeel van het proces te willen zien. De overhand is van mening dat informatie aan de bewoners onafhankelijk overdraagbaar moet zijn: het moet van en voor de bewoner zijn.

Allereerst trapt Peter Pronk zijn verhaal af: hij geeft aan dat de consument voorop dient te staan, maar dat dat niet gebeurt in de bouwsector. Een aantal jaren geleden besefte Timpaan zich dat. Ze kwamen er achter dat de woningen die gebouwd werden niet de woningen waren die zij verkocht hadden. Waar o.g. stond in de uitvraag werd dit niet altijd gelezen als ‘of gelijkwaardig’, maar eerder als ‘of goedkoper’ door de aannemer. Dat heeft Timpaan ertoe gezet een cursus te ontwikkelen om de aannemer te ‘leren’ wat er gebouwd moest worden. Deze cursus heeft diverse deelnemers de ogen geopend, door verschillende cursisten werd anders gebouwd. Dit behelsde nog niet de hele bouwsector. De bestekken werden overboord gegooid en de aannemer was verantwoordelijk om resultaten te bouwen. Echter, ook dit bleek nog steeds niet voldoende. Om dan toch op zoek te gaan naar een keerpunt geeft Timpaan nu 10 jaar garantie op onderhoud voor gekochte woningen én hebben ze een ‘casco’-dossier ontwikkeld voor de huizen: bewoners krijgen dit dossier bij oplevering en weten daarmee precies wat ze gekregen hebben.

Grotere aannemingsbedrijven proberen hierin al voorop te lopen en werken met verschillende onderaannemers samen in vaste teams, waarmee ze een vergelijkbare situatie kunnen creëren. Timpaan daarentegen werkt met middelgrote tot kleine bedrijven samen en hier loopt het stuk: hoe moet er met elkaar gepraat worden? Hoe moet men samenwerken? Aangegeven wordt dat men moet willen, kunnen en vertrouwen – door het verleden van de bouwwereld is er een gebrek aan vertrouwen en is dit moeilijk te bewerkstelligen.

Na een korte discussie geven de deelnemers aan waar ze verbeterpunten, toepasbaarheid en opschaling zien van de initiatieven. Een van de verbeterpunten is om alle partijen (installateurs, architecten etc) vanaf moment 0 te betrekken: zo kunnen ze gezamenlijk afspraken maken. Qua toepasbaarheid zien de meeste deelnemers de initiatieven positief in, waarbij wordt gezegd dat de consument het voordeel van de garantie in te laten zien door op het gevoel in te spelen en ze te ontzorgen. Over de opschaling van de initiatieven zijn de deelnemers het eens: dit is nodig, maar heeft nog een hoop voeten in aarde. Het is een wicked problem, de keten moet gaan samenwerken en andere manieren van werken aanleren. Denkpatronen in de bouwwereld dienen aangepast te worden: dit begint bij het onderwijs. De volgende generatie technici wordt hier al wel voor opgeleid, nu deze denkpatronen en veranderingen ook door te laten dringen in de gehele bouwsector.

Aan het einde van het gesprek zorgen we voor de wrap-up en zijn de deelnemers actief contactgegevens aan het uitwisselen. Peter geeft aan dat ‘de radar weer volop draait’ en hij een hoop heeft opgehaald. Hij beseft dat vanuit het initiatief teveel in de keten is blijven hangen. Er kan nog meer een totaalpakket geleverd worden voor de bewoners, waarbij ze niet alleen onderhoudsgarantie krijgen, maar ook het huis voordeliger kunnen verzekeren en een gunstigere hypotheek kunnen afsluiten. Het klantcontact tussen bewoner en aannemer moet groeien en wordt versterkt wanneer de aannemer dit contact warm houdt voor het onderhoud.

Als tip wordt gegeven dat de bewoners getriggerd moeten worden met alledaagse voorbeelden. Door het concreet te maken wat het voordeel van een 10 jarige garantie is bij bijvoorbeeld een kapotte CV-ketel, motiveer je mensen om voor deze interessante constructie te gaan. En dat het waarde toevoegt aan hun woning als ze deze binnen de termijn van 10 jaar verkopen. Daarnaast wordt voorgesteld de aannemer meer verantwoordelijkheid te geven: maak ze deelgenoot van de waarde. Stimuleer de aannemer om hoger te scoren op waardering door hem te belonen met een fictieve korting op z’n aanbieding.

Bij het afsluiten van de sessie wordt duidelijk uitgesproken dat deze discussie belangrijk is en we elkaar hierin verder moeten helpen. Door het verkenningsgesprek ziet Timpaan in dat met een bredere blik naar buiten gekeken kan worden om de initiatieven te optimaliseren en in de markt te zetten.

Voor verkenningsgesprekken brengen partners zelf onderwerpen in en het Bouwcampusteam legt verbindingen, waar mooie kennismakingen uit voortkomen. Heb je zelf een idee dat je graag ter tafel wilt brengen? Wil je je aansluiten bij het partnernetwerk? Laat het ons weten via info@debouwcampus.nl.