Onze producten en diensten

Het concept van Fortierra leent zich voor diverse toepassingen. De drie pijlers in onze dienstverlening zijn: VastGOEDpas, VastGOEDrapport en SamenVastGOED.

Ons concept

Het concept van Fortierra kan het best worden beschreven aan de hand van vier stappen: beheren, valideren, visualiseren, informeren.

Beheren
Wij hebben ruim 50 databronnen in beheer, waaruit wij onze gegevens halen. Het gaat daarbij om dataregisters van de overheid/zelfstandige bestuursorganen en om eigen bronnen. Onze eigen databases worden onder andere gevuld met informatie die onze klanten toevoegen.

Valideren
Wij toetsen de gegevens aan de hand van diverse prestatie-indicatoren op het gebied van wetgeving, waarde en techniek.

Visualiseren
Wij visualiseren de gegevens op een toegankelijke en aantrekkelijke manier. Hierdoor is de informatie ook voor iemand zonder specialistische kennis te begrijpen.

Informeren
Wij presenteren niet alleen feiten, wij laten ook specifiek zien wat de informatie betekent voor de betreffende gebruiker(s). Ons uitgangspunt is dat de woon- en leefomgeving moet aansluiten op de wensen en mogelijkheden van mensen.

Onze producten

de VastGOEDpas

De VastGOEDpas is een persoonlijk account, waarmee een woninggebruiker toegang heeft tot het ’DNA’ van zijn huis. De VastGOEDpas brengt alle relevante gegevens bij elkaar en geeft inzicht in de huidige toestand en prestaties van een woning en verwachtingen voor de toekomst. Via alerts wordt de gebruiker geattendeerd op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op woonkwaliteit en –waarde.

De VastGOEDpas wordt gevoed met informatie vanuit de dataregisters van Fortierra, maar de
gebruiker kan ook zelf data toevoegen. Door zo veel mogelijk gegevens toe te voegen kan de gebruiker het optimale resultaat uit de VastGOEDpas halen.
www.vastgoedpas.nl

het VastGOEDrapport

Het VastGOEDrapport is een product gericht op vastgoedtransacties. Het is een aanvulling op en verrijking van het taxatierapport. In het document staan thematisch de eigenschappen van een woning tot in de kleinste details weergegeven. Het VastGOEDrapport geeft inzicht in risico’s ten aanzien van wooncomfort, veiligheid, gezondheid en financiën. Indien van toepassing wordt in het VastGOEDrapport ook een waarde aan deze risico’s toegekend.
De gebruiker van het rapport kan de informatie gebruiken bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen ten aanzien van koopprijs en -voorwaarden.
www.hetvastgoedrapport.nl

SamenVastGOED

SamenVastGOED is een digitale omgeving waarbinnen brancheoverstijgend documenten gedeeld en werkprocessen gereguleerd kunnen worden. Het biedt ketenpartners in de vastgoedsector de mogelijkheid om op laagdrempelige en gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen. Als gevolg hiervan zijn gegevens te allen tijde eenvoudig en volledig terug te vinden, wat leidt tot efficiëntie- en kwaliteitsvoordelen. SamenVastGOED kan voor diverse processen worden gebruikt, bijvoorbeeld binnen bouw en toezicht.

dienstverlening1
Contactgegevens:

Fortierra BV
C. Gelderblomlaan 28
2545 ER Den Haag
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756
BTW nr.: NL 8205.83.352B01
IBAN NL16 INGB 0005 0775 85
BIC INGBNL2A

MENU