Onze klanten

De dataproducten van Fortierra worden gebruikt door woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, professionele klusbedrijven, huurdersorganisaties en gemeenten. Daarnaast hebben wij klanten die zich bezighouden met vastgoedtransacties, -waarderingen en -beheer. We werken onder andere veel samen met de volgende partijen:

 • Particuliere woningbezitters
  Met ons nieuwe product de Nationale Vastgoedpas bedienen we vooral particuliere woningeigenaren die hiermee alle relevante informatie over hun woning kunnen vastleggen. Een deel van de informatie wordt als open-data op de combinatie postcode/huisnummer reeds in de pas voor u ingevuld. Daarnaast bieden we de mogelijkheid meer specifieke informatie over uw woning te vinden en zonodig in uw pas op te slaan. Daarnaast  kan via slimme meters digitaal uw actuele energieverbruik per 15 minuten worden geregistreerd. Hiermee kunt u het energieprofiel van uw woning herkennen en op basis daarvan duurzaamheidsprojecten opstellen.
 • Woningcorporaties
  De complexiteit rond de functie wonen groeit met de dag. Daarnaast wordt steeds meer techniek in de woning door derden aangeboden, worden woondiensten onderdeel van de huurdersovereenkomsten en worden energieprojecten intensiever gekoppeld met het vastgoed (waardering, verzekerbaarheid, aansprakelijkheid). Dit vraagt steeds meer gekwalificeerde, en nog belangrijker comptabele data om het vastgoed te beheren en te waarderen.
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
  VvE’s hebben vergelijkbare uitdagingen als woningcorporaties. Steeds vaker vraagt de complexiteit van wetgeving, energie-projecten, milieu-verplichtingen, waarderingen en afschrijvingen tot het vergaren van voldoende data om dit geheel bij audits voldoende compliant en accountabel aan te tonen, vast te leggen en overdraagbaar te maken.
 • Notarissen
  Met het Vastgoedrapport heeft een notaris de mogelijkheid een goed en volledig inzicht te krijgen in alle beschikbare data over een vastgoedobject. Daardoor heeft u een onafhankelijk en compleet beeld van een object welke voor een transactie bij u wordt aangeboden. Met dit beeld kunt u voldoen aan uw wettelijke zorgplicht en partijen wijzen op mogelijk omissies in de tot stand te brengen transactie.
 • Projectontwikkelaars
  Fortierra’s dataproducten leveren meerwaarde voor projectontwikkelaars. Het biedt in eerste instantie een beter beeld van leef- en milieu-omgeving van het potentieel te bebouwen gebied. Wij leverden aardbevingsoverzichten om in de provincie Groningen veilig nieuwe woningbouw te kunnen realiseren. Wij leverden overstromingsoverzichten voor potentiële bouwgebieden rond de rivieren. Wij leverden geur- en milieu-overzichten voor gemeenten in verband stankoverlast en potentiële strijdigheid lokatie kinderdagverblijven. Tenslotte levert de vastgoedpas voor afnemers van woningen doorzichtigheid op in de keten door  informatie te geven over het gebied en hun nieuwbouwwoning. Deze informatie-transparantie geeft vertrouwen, ruimte voor afbouw op maat en onderhoudsgaranties na oplevering. Ontwikkelaar Timpaan koos om die reden al voor Vastgoedpas <lees verder>
 • Accountants
  In toenemende mate zijn ook accounts klant van ons. Wij kunnen nét die extra data aanleveren om een audit of onderzoek compleet te maken. Daarbij kan Fortierra, door haar op algoritmen gebaseerde automatisering snel en goedkoop relevante data aanleveren.
 • Makelaars
  We hebben met enkele makelaars samengewerkt in het beter en sneller vastleggen van WOZ-waarden in projecten waar naast kadastrale data ook GO-data van het vastgoed nodig was. Daarnaast een indicatie van de techniek waarde van het object en de lokale marktindicatie over de verkoopprijzen.
 • Gemeenten
  We hebben aan gemeenten vooral geo-atlassen geleverd op het gebied van geur- en milieukwesties. Ook heel we de eerste geo-atlassen gemaakt in het kader van ‘van het gas af’ projecten, waarbij een completer inzicht van de energiemogelijkheden in en gebied of regio nodig was. Zoals de afschrijvingstermijnen van de lokale nutsinfrastructuren, de potentiële capaciteit van het elektriciteitsnet en de (on)mogelijkheden voor zon- of windenergie-parken en bijbehorende infrastructurele uitdagingen.
  Op dit moment zijn er ook gemeenten die de vastgoedpas willen inzetten als ‘boekhouding’ voor individuele verduurzaming in hun gemeenten. Omdat enerzijds het portfolio van verduurzamingsprojecten kan worden beheerd, de financiering kan worden gekoppeld, de energiebesparing actueel kan worden gemeten, kunnen we comptabele resultaten laten zien van de investeringen, de ROI en de uiteindelijke verduurzaming.
Contactgegevens:

Fortierra BV
Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37a 2712PB Zoetermeer
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756

MENU