Onze producten en diensten

Fortierra’s dataproducten lenen zich voor diverse toepassingen. 

 1. Het instapproduct is het woonetiket dat beschikbare data van het bevoegd gezag over het object toont op basis van de BAG-code.  Dit instapproduct kan worden aangevuld met een milieu-etiket dat alle beschikbare data uit de leefomgeving van het object toont.
 2. De vastgoedpas is het basisproduct van Fortierra. Dit is het product dat de afgelopen jaren steeds verder is ontwikkeld. Het is een open en gestructureerd dossier dat is ontwikkeld en gekwalificeerd als formeel consumentendossier voor vastgoed. Het bevat vele tabbladen waaronder alle aspecten van de product- en gebruiksdefinitie van het object kunnen worden ingebracht. Onderdelen van de vastgoedpas zijn:
  a) het vastgoedrapport. Een jaarlijkse uitgave over de status en laatste beschikbare data over het onderhavige vastgoed.
  b) het consumentendossier. Die onderdelen van het dossier die de woon- en gebruiksfuncties van het vastgoed voor de gebruikers bevatten.
  c) het instandhoudingsdossier. En overzicht van de levenscyclus van het vastgoed vanaf ingebruikname. Inclusief het geplande onderhoud voor de komende jaren.
 3. het woonzorgprofiel. Een dossier dat inzicht geeft over de zorg-indicatie van de woning (klasse 0 – 5), de ondersteunde indicaties, verleende certificaten, investeringen via WMO of PGB, Arbo-compliance voor professionele zorg en veiligheid tav aansprakelijkheid voor derden.
 4. de geokaart (leefomgeving). De geokaart is een overzicht van de leefomgeving rond het betreffende vastgoed. Inclusief mogelijkheden tot alerts bij wijzende bestemmingsplannen, milieu-richtlijnen, vergunningen, geur- en grondvervuilingsindicaties.
 5. de geo-atlas. De geoatlas is een dataproduct voor ruimtelijke ordening. Het is meestal op een specifieke behoefte samengesteld en geeft prestatiekaarten voor de leefomgeving van het betreffende gebied. Dit kan gaan over energietransities (zoals van het gas af of de kwaliteit van lokaal aanwezige energievoorziening), over veilige bouwmogelijkheden zoals in aardbevings- over overstromingsgebieden, over geur- en milieu verontreiniging in woongebieden, over geluidsbelastingen in steden, rond snelwegen of nabij industriële gebieden.
 6. een alert. Als ons dataproduct inclusief wordt afgenomen dan kunnen alerts worden verstuurd als er belangrijke veranderingen in woon, zorg- of leefomgeving rond het vastgoed plaatsvinden. Deze dienst wordt gerealiseerd via onze service partners.
 7. een sleutel. Klanten kunnen een realtime abonnement nemen op de data die zij willen afnemen. Via de sleutel krijgen zij toegang tot de betreffende datasets die wij via de cloud beschikbaar zullen stellen.

Onze dataproducten zijn formeel wereldwijd GS-1 geregistreerd onder de codes (1)8727339756101 tot en met (1)8727339756110.

Ons concept

Het concept van Fortierra kan het best worden beschreven aan de hand van vier stappen: beheren, valideren, visualiseren, informeren.

Beheren
Wij hebben ruim 450+ databronnen in beheer, waaruit wij onze gegevens halen. Het gaat daarbij om dataregisters van de overheid/zelfstandige bestuursorganen en om eigen bronnen. Onze eigen databases worden onder andere gevuld met informatie die onze klanten toevoegen.

Valideren
Wij toetsen de gegevens aan de hand van diverse prestatie-indicatoren op het gebied van wetgeving, waarde en techniek.

Visualiseren
Wij visualiseren de gegevens op een toegankelijke en aantrekkelijke manier. Hierdoor is de informatie ook voor iemand zonder specialistische kennis te begrijpen.

Informeren
Wij presenteren niet alleen feiten, wij laten ook specifiek zien wat de informatie betekent voor de betreffende gebruiker(s). Ons uitgangspunt is dat de woon- en leefomgeving moet aansluiten op de wensen en mogelijkheden van mensen.

Onze service producten

de VastGOEDpas

De VastGOEDpas is een persoonlijk account, waarmee een woninggebruiker toegang heeft tot het ’DNA’ van zijn huis. De VastGOEDpas brengt alle relevante gegevens bij elkaar en geeft inzicht in de huidige toestand en prestaties van een woning en verwachtingen voor de toekomst. Via alerts wordt de gebruiker geattendeerd op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op woonkwaliteit en –waarde.

De VastGOEDpas wordt gevoed met informatie vanuit de dataregisters van Fortierra, maar de
gebruiker kan ook zelf data toevoegen. Door zo veel mogelijk gegevens toe te voegen kan de gebruiker het optimale resultaat uit de VastGOEDpas halen.
www.vastgoedpas.nl

het VastGOEDrapport

Het VastGOEDrapport is een product gericht op vastgoedtransacties. Het is een aanvulling op en verrijking van het taxatierapport. In het document staan thematisch de eigenschappen van een woning tot in de kleinste details weergegeven. Het VastGOEDrapport geeft inzicht in risico’s ten aanzien van wooncomfort, veiligheid, gezondheid en financiën. Indien van toepassing wordt in het VastGOEDrapport ook een waarde aan deze risico’s toegekend.
De gebruiker van het rapport kan de informatie gebruiken bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen ten aanzien van koopprijs en -voorwaarden.
www.hetvastgoedrapport.nl

SamenVastGOED

SamenVastGOED is een digitale omgeving waarbinnen brancheoverstijgend documenten gedeeld en werkprocessen gereguleerd kunnen worden. Het biedt ketenpartners in de vastgoedsector de mogelijkheid om op laagdrempelige en gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen. Als gevolg hiervan zijn gegevens te allen tijde eenvoudig en volledig terug te vinden, wat leidt tot efficiëntie- en kwaliteitsvoordelen. SamenVastGOED kan voor diverse processen worden gebruikt, bijvoorbeeld binnen bouw en toezicht.

Contactgegevens:

Fortierra BV
C. Gelderblomlaan 28
2545 ER Den Haag
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756
BTW nr.: NL 8205.83.352B01
IBAN NL16 INGB 0005 0775 85
BIC INGBNL2A

MENU