Onze producten en diensten

De Vastgoedpas van Fortierra is een modern Data Management Systeem voor vastgoeddata. Het is een digitaal dossier om als eigenaar data en informatie over een woning zelf vast te leggen, te beheren en te delen. Het geeft automatisch inzicht in alle open data die de overheid (het bevoegd gezag) over een woning of object heeft vastgelegd.
Het dossier kan ook automatisch worden 
gevuld met actuele data van netbeheerder (energie), leveranciers en (toekomstig) verzekeraars en/of onderhoudsbedrijven. De data is vastgelegd op basis van Europese wetgeving en richtlijnen; er zijn ingebouwde algoritmen voor afwijkende Nederlandse registraties.   

  1. De vastgoedpas is het basisproduct van Fortierra voor elk woon- of gebruiksobject. Ons product is het afgelopen jaren verder ontwikkeld en dit jaar is het nieuwe energielabel en het nieuwe taxatieverslag toegevoegd. Het is een open, gestructureerd digitaal dossier cq boekhouding dat mede is gekwalificeerd als formeel consumentendossier voor vastgoed. Het bevat vele tabbladen voor de relevante aandachtsgebieden in een woning.
    In mei 2021 is speciaal voor particuliere woningbezitters de ‘Nationale Vastgoedpas‘ gelanceerd. Een cloud  dienst waarbij de consument zelf een pas kan aanschaffen en aanvullen met eigen informatie en documenten. Hiermee kan men een persoonlijk woondossier aanleggen dat de basis kan zijn voor verduurzamingsprojecten. Via deze link kunt u als consument direct de Nationale Vastgoedpas aanvragen en betalen.
  2. het woonzorgprofiel. Een dossier dat inzicht geeft over de zorg-indicatie van de woning (klasse 0 – 5), de ondersteunde indicaties, verleende certificaten, investeringen via WMO of PGB, Arbo-compliance voor professionele zorg en veiligheid tav aansprakelijkheid voor derden.
  3. de geokaart (leefomgeving). De geokaart is een overzicht van de leefomgeving rond het betreffende vastgoed. Inclusief mogelijkheden tot alerts bij wijzende bestemmingsplannen, milieu-richtlijnen, vergunningen, geur- en grondvervuilingsindicaties.
  4. de geo-atlas. De geoatlas is een dataproduct voor ruimtelijke ordening. Het is meestal op een specifieke behoefte samengesteld en geeft prestatiekaarten voor de leefomgeving van het betreffende gebied. Dit kan gaan over energietransities (zoals van het gas af of de kwaliteit van lokaal aanwezige energievoorziening), over veilige bouwmogelijkheden zoals in aardbevings- over overstromings-gebieden, over geur- en milieu verontreiniging in woongebieden, over geluidsbelastingen in steden, rond snelwegen of nabij industriële gebieden.

Onze dataproducten zijn formeel wereldwijd GS-1 geregistreerd onder de codes (1)8727339756101 tot en met (1)8727339756110.

Ons concept

Het concept van Fortierra kan het best worden beschreven aan de hand van vijf stappen: beheren, toevoegen, valideren, visualiseren, toevoegen, informeren.

Beheren
Wij hebben ruim 450+ databronnen in beheer, waaruit wij onze gegevens halen. Het gaat daarbij om dataregisters van de overheid/zelfstandige bestuursorganen en om eigen bronnen. Onze eigen databases worden onder andere gevuld met informatie die onze klanten toevoegen.

Toevoegen
U kunt als abonnee van de vastgoedpas natuurlijk ook zelf data en informatie over uw vastgoedobject toevoegen. Dit kan data over het vastgoed zelf zijn, maar ook de inboedel, uw koopaktes en taxatieverslagen, uw energieleveranciers, energielabel en onderhoudsactiviteiten, de technische systemen in uw huis of uw aangebrachte zorgvoorzieningen. Op die wijze is de vastgoedpas ook een handig dossier of ‘Dropbox’ voor alle informatie die u over uw woning heeft, ontvangt of wil communiceren.

Valideren
Wij toetsen de gegevens aan de hand van diverse prestatie-indicatoren op het gebied van wetgeving, waarde en techniek.

Visualiseren
Wij visualiseren de gegevens op een toegankelijke en aantrekkelijke manier. Hierdoor is de informatie ook voor iemand zonder specialistische kennis te begrijpen.

Informeren
Wij presenteren niet alleen feiten, wij laten ook specifiek zien wat de informatie betekent voor de betreffende gebruiker(s). Ons uitgangspunt is dat de woon- en leefomgeving moet aansluiten op de wensen en mogelijk-heden van mensen. Op basis van specifieke doorsnijdingen van uw database kunnen vele ‘views’ worden gegenereerd over de status, beheer, certificatie, actualiteit, onderhoud en inspecties van uw eigen woning.

Onze service producten

de VastGOEDpas

De Vastgoedpas is een persoonlijk account, waarmee een woning-gebruiker toegang heeft tot het ’DNA’ van zijn huis. De Vastgoedpas brengt alle relevante gegevens bij elkaar en geeft inzicht in de huidige toestand en prestaties van een woning en verwachtingen voor de toekomst. Via alerts wordt de gebruiker geattendeerd op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op woonkwaliteit en –waarde.

De Vastgoedpas wordt gevoed met informatie vanuit de dataregisters van Fortierra, maar de gebruiker kan ook zelf data toevoegen. Door zo veel mogelijk gegevens toe te voegen kan de gebruiker het optimale resultaat uit de Vastgoedpas halen.

De vastgoedpas was in eerste instantie ontwikkeld voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars die hun kopers van nieuwbouwwoningen op deze wijze op gestructureerde wijze een consumentendossier konden aanbieden en meegeven. Versie 1.0 is in 2014 naar de markt gebracht. Op ons YouTube-kanaal zijn diverse voorbeeld video’s van deze versie te vinden.

Afgelopen jaren bleek dat eigenaren van bestaand vastgoed ook interesse hadden om de Vastgoedpas te gebruiken. Zeker toen we energie informatie konden presenteren. Niet alleen bestaand gas- en elektriciteitsverbruik, maar ook energie weergeven die via zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het net.
In 2020 begonnen we met de ontwikkeling van Vastgoedpas versie 2.0. Deze versie draait op een modern Nederlands cloudplatform. Deze versie voor particuliere woningbezitters is op de markt gebracht onder de naam ‘Nationale Vastgoedpas’. Op ons YouTube-kanaal zijn diverse voorbeeld video’s van deze nieuwe versie te vinden.  
https://portal.nationalevastgoedpas.nl/home

het VastGOEDrapport

Het Vastgoedrapport is een product gericht op vastgoedtransacties. Het is een aanvulling op en verrijking van het taxatierapport. In het document staan thematisch de eigenschappen van een woning tot in de kleinste details weergegeven. Het Vastgoedrapport geeft inzicht in risico’s ten aanzien van wooncomfort, veiligheid, gezondheid en financiën. Indien van toepassing wordt in het Vastgoedrapport ook een waarde aan deze risico’s toegekend.
De gebruiker van het rapport kan de informatie gebruiken bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen ten aanzien van koopprijs en -voorwaarden.

SamenVastGOED

SamenVastgoed is een digitale omgeving waarbinnen brancheoverstijgend documenten gedeeld en werkprocessen gereguleerd kunnen worden. Het biedt ketenpartners in de vastgoedsector de mogelijkheid om op laagdrempelige en gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen. Als gevolg hiervan zijn gegevens te allen tijde eenvoudig en volledig terug te vinden, wat leidt tot efficiëntie- en kwaliteitsvoordelen. SamenVastgoed kan voor diverse processen worden gebruikt, bijvoorbeeld binnen bouw en toezicht.

Contactgegevens:

Fortierra BV
Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37a 2712PB Zoetermeer
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756

MENU