Kernwaarden

Fortierra is een onderneming die is ontstaan uit maatschappelijke idealen. We werken vanuit belangrijke kernwaarden, die betrekking hebben op wat in onze ogen basisrechten van mensen zijn:

Het recht op comfort en veiligheid

Woningen zijn er voor mensen. Om in te wonen, te leven of te werken. Ze moeten daarom optimaal voldoen – en blijven voldoen – aan de wensen en mogelijkheden van hun gebruikers.

Het recht op eigen regie

Mensen moeten zelf de regie kunnen hebben over hun leefomgeving. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die er door een zorgbehoefte extra afhankelijk van zijn. Dan moeten de functies wonen en zorg naadloos kunnen  functioneren, betaalbaar en verzekerbaar blijven en handelingsperspectief en zelfredzaamheid van de bewoners optimaal ondersteunen.

Het recht op integriteit van informatie

Mensen hebben recht op toegankelijke, volledige en betrouwbare informatie over hun woon- en leefomgeving. Hierdoor kunnen zij op basis van die ‘eerlijke data en informatie’ hun eigen besluiten nemen en zelf mede hun toekomst bepalen.

Het recht op een mooie toekomst

De jongeren van nu moeten straks de mogelijkheid hebben een huis te kunnen kopen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gedegen informatievoorziening is daarom juist voor hen van cruciaal belang.

 

Contactgegevens:

Fortierra BV
Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37a 2712PB Zoetermeer
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756

MENU