Geplaatst: woensdag, 9 februari 2022

Trots op onze deelname aan de ISO-NEN – Conformiteit beoordeling

Iedere organisatie is gebaat bij duidelijke afspraken over (digitale)toegankelijkheid van besluitvormigs informatie gedurende de gebruiksperiode van vastgoed. Wet- en regelgeving bieden ruime kaders, en jurisprudentie is naast het Urgenda arrest, beperkt beschikbaar. Daarom is een organisatie driehoek als ISO-NEN-Autoriteit ook belangrijk, want samen zorgen wij ervoor dat er kwaliteitsstandaarden voor functioneel informatiebeheersing tot stand komen. Aangezien Fortierra kwaliteit in relatie tot welzijn en welvaart hoog in het vaandel heeft staan, zijn we trots dat wij deel mogen nemen aan deze NEN-Conformiteitbeoordeling 400001!

Functionele risico- en compliance abstractiediensten

Wet- en regelgeving bieden kaders en actuele jurisprudentie over de “waarde van het woongenot” is naast de aardbevingsschade en de dieselgate, nog beperkt beschikbaar. Hoewel er veel ervaring aanwezig is, bestaat er nog geen samenhangend kader voor het waarborgen van functioneel informatiebeheer. Zeker met het oog op de digitale Euro, de digitale routekaart van de overheid, is een dergelijke waarborging wenselijk.

Fortierra en de Beoordelingscommissie wil in deze leemte voorzien. Een trust derden partij die proactief verantwoordelijk is voor de adequate inrichting van het Consumentendossier op basis van gecontroleerde functionaliteiten. De relatie tussen de inrichting van de leefomgeving, wonen en bewonen en het visualiseren op basis van indexerings- en abstractiediensten geeft meer weerbaarheid voor consumenten. Het digitale informatiemanagement verlaagd de administratieve lasten, is visueel ingericht waardoor iedereen instaat is zijn taken goed uit te voeren, verantwoording te kunnen afleggen en met haar omgeving te kunnen communiceren.

De drie belangrijkste taken van de NEN-normcommissie zijn:
✔ Het volgen van geharmoniseerde Internationale normen en commissie ISO 400001, ISO/TC46/SC 01-11, NEN-ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagement’ en NEN-ISO/IEC 27001 ‘Managementsystemen voor informatiebeveiliging’

✔ Het ontwikkelen van praktische tools op basis van 99% zuiver granulaat, UBR-standaarden voor Nederland al dan niet gebaseerd op Internationale normen in onderlinge samenhang op; doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid.

✔ Actief bekendheid geven aan deze normen en standaarden, door deelname aan o.a. Dutch Data Sharing Coalitie en het Verbond van Verzekeraars doormiddel van presentaties, blogs, publicaties van events.

NEN-normen toepassen?
NEN-normen zijn belangrijk maar hoe zorg je ervoor dat je deze praktisch en adequaat toepast op je eigen business en informatiemanagement? Fortierra heeft als normcommissie lid en 20 jaar ervaring gedegen kennis van de inhoud en toepassing van de normen op ons vakgebied. We helpen je er graag bij.

Waar kunnen we jou bij helpen?

Met vriendelijke groet Fred Baptist