Geplaatst: dinsdag, 2 mei 2023

Fortierra is marktleider in gespecialiseerde datadiensten op het gebied van Wonen & Welzijn in Nederland en levert digitaal hoog-specialistische, complexe content, inclusief bijbehorende data op het gebied van Veiligheid, Economische en de Juridische praktijk. De digitale innovaties van Fortierra halen met regelmaat de media waaronder het Dynamische Energielabel en het Woonetiket, waardoor Handhaving, energiearmoede en het ’Woongenot’ in een meetbaar ander daglicht is komen te staan.

De Fortierra gesprekspartner(s) zijn accountants, banken & verzekeraars en de zorgaanbieders (in het kader van Horizontaal Toezicht) en de generieke zorgplicht. De Continuïteits- en duurzaamheids- garantie gegevens (CSRD) in de jaarrekening, waaraan verantwoording over de juistheid en de sluitende informatiepositie van (brondata)registraties van cruciale communicatiesystemen is afgelegd.

Fortierra biedt zowel operationele, diagnostische verkenningen alsmede routekaarten aan. Een van de belangrijkste kenmerken van Fortierra is de multidisciplinaire vastgoed aanpak van onze datagedreven oplossingen. Dit betekent dat er nauw wordt samengewerkt tussen verschillende experts en specialisten, zoals veiligheidsdeskundigen, microbiologen, spectrum- en radiologen, om weer regie te kunnen geven aan bewoner(s). Daarnaast staat Fortierra bekend om haar consumentgerichte aanpak, waarbij de burger centraal staat en er veel aandacht wordt besteed aan privacy en individuele behoeften en wensen.

Fortierra is koploper op het gebied van Horizontaal Toezicht in Nederland. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in generiek maken en implementeren van systeem- en procesgerichte manier van digitale documentaire verantwoording van geleverde inspectie- en compliance diensten. Dit is in nauwe samenwerking met SDG-Nederland, RvA en NEN uitgevoerd. Het doel is Horizontaal Toezicht verder te professionaliseren door deze een significante plaats te geven bij de inrichting van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en De Nationale WoonKluis, waarvoor de implementatie in Q2- 2023 opgestart is en tot midden 2024 zal doorlopen. Hierbij zal ook de aansluiting van de eerstelijns zorg (M2M) beter worden gefaciliteerd met Zelfredzaamheidscoaches en Horizontaal Toezicht.

Fortierra heeft de ambitie om bestuurders en haar organisaties meer datagedreven te laten werken en met continu (beeld & kleur) monitoring te ondersteunen om zo de kwaliteitsstappen naar de toekomst toe te borgen. Afgelopen jaren is het IT/OT-systeem geïmplementeerd. Dit heeft ook geleid tot een kwaliteitsslag waardoor +25% van de contract- & beheerketen integraal digitaal wordt ondersteund. Het voordeel -de valuewaarden- hiervan wordt komende tijd nog verder uitgebouwd.

Samen met uw stafafdeling Finance & Control ondersteunen wij met digitale informatievoorziening analyse en advies op juridisch, financieel en administratief gebied. Onze dienstverlening verbindt de Activiteiten met wonen-werken-verblijfomgevingen als functie-compliance en daarmee is “claim in control” door regie te hebben op documentair beheer en Interne Controle (AO/IC).

Als interim Senior Auditor AO/IC, nemen wij een onafhankelijke, integrale, interne controlefunctie op ons die gericht is op de ethiek, risicobeheersing, circulariteit van systemen en instandhouding van de functies, het zijn de bouwstenen (erfgoed) maatregelen voor alle financiële en de hieraan ondersteunende IT/OT processen. Deze Auditorfunctie is uit te breiden naar andere gebieden zoals, risicomanagement en digitale security- & informatiebeveiliging (NEN 7510) vanuit een tweedelijns perspectief.

De operationele/technische communicatievoorziening maakt het interne controle- en beheerplannen eenvoudig en voert on-demand (systeem-)audits en impactanalyses uit. De basis van de communicatievoorziening is het rapporteren en valideren van AO/IC, waarbij wordt toegezien dat de gemaakte afspraken met leveranciers worden nageleefd. In alles is een proactieve houding, de regiefunctie op de verschillende gebruiksomgevingen vereist.