Geplaatst: woensdag, 12 mei 2021

Vernieuwde Nationale Vastgoedpas biedt meer inzicht in woonbeleving

Fortierra bracht dinsdag 11 mei versie 2.0 uit van de bekende vastgoedpas, die al sinds 2014 bestaat. Deze nieuwe versie is ontwikkeld op een modern cloudplatform en vooral gericht op particuliere vastgoedeigenaren. Onder de naam de ‘Nationale Vastgoedpas’ brengt Fortierra dit moderne woningdossier op de markt om aan de groeiende behoefte van woningeigenaren te voldoen essentiële data van en rond hun woning digitaal in een dossier vast te leggen.

Fortierra biedt een consumentendossier voor woningeigenaren waarmee zij hun digitale data in en rond de woning eenduidig kunnen vastleggen. De Nationale Vastgoedpas bevat alle relevante open data van de overheid, actuele energiedata van netbeheerders, aangevuld met eigen inhoudelijke data van de woning. Deze data zijn ook nodig voor taxaties, aanvraag van het energielabel en WOZ-opgave. Eigenaren met adequaat vastgelegde data in hun pas kregen van hypotheekbanken korting op risicopremie. Verzekeraars vragen lagere risicopremies als klanten een gekwalificeerd inzicht van hun woning, inboedel en onderhoud kunnen laten zien.

Een abonnement biedt handige dossier- en ‘dropbox’-functies voor woondata en is ook een gestructureerd consumentendossier voor hypotheekverstrekkers, verzekeraars, taxateurs, notarissen, aanvragen energie-labels etc. De vastgoedpas kan – mits gemachtigd – actuele en cumulatieve energiedata verzamelen en vastleggen, waardoor beslissingen over investeringen in verduurzaming beter kunnen worden beoordeeld. De pas biedt – net als een goed ingevuld serviceboekje van een auto – een extra zekerheid bij aankoop en verkoop van de woning. 

Het intelligente woondossier is gericht op zowel de woning als op bewoning, verduurzaming, gezondheidspreventie, thuiszorg en risico-indexatie met actuele data van bevoegd gezag en de leefomgeving. Hierdoor hebben bewoners actueel inzicht in, en gevoel van, zowel waarde, veiligheid, onderhoud als instandhouding. De vastgoedpas waardeert de woning niet alleen als kostbaar kapitaalgoed, maar ook als een bewuste leefomgeving voor de bewoners inclusief woonveiligheid en potentieel (medische) zorgbehoefte voor de bewoners. 

Fortierra’s Nationale Vastgoedpas is gebaseerd op Internationale standaarden en Europese wetgeving en kwaliteitssystemen. Onze dataproducten voldoen aan alle Europese afspraken op het gebied van opendata, referentie-architecturen, energie-labels, uniforme standaarden voor financiële producten (ACM/AFM) alsook internationale standaarden, kwaliteitssystemen ISO/NEN en nieuwe eurocodes zoals 10013, 14000 en 17000. Wat betreft bewoning voldoet de pas aan moderne zorgstandaarden wat betreft thuiszorg, medische zorg (level 4 – 5), zorg-communicatie en eHealth. De pas is reeds voorbereid op de nieuwe omgevingswet (registratie meldingen verbouwingen), aanvraag vernieuwde energielabel (NTA8800) en de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen (bouwmeldingen en consumentendossier). 

Een abonnement op de Nationale Vastgoedpas kost 50 euro (incl. BTW) per jaar per object, zie www.fortierra.com en https://portal.nationalevastgoedpas.nl/over-de-vastgoedpas.
De pas is ontwikkeld op een modern Nederlands no-code platform WEM en draait op een moderne Nederlandse cloud van Infinity IT. De pas is ontwikkeld voor de Nederlandse markt en voorbereid en geschikt voor Europese toepassingen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met info@fortierra.com, Fred Baptist (06 2960 7875) of Hans Timmerman (06 5182 1798).

NB De Tweede Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met ruime meerderheid aangenomen en deze wet moet op 1 januari 2022 in werking treden. Binnenkort zal de Eerste Kamer deze wet bekrachten. Dat hier grote noodzaak voor is, toont deze open brief