motto
Thema’s van Fortierra
  • De kwaliteit van de leefomgeving is van invloed op het wooncomfort en zelfs de gezondheid van mensen. Wij maken risicofactoren zichtbaar. Bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit in kaart te brengen en deze te toetsen aan nationale en Europese normen.
  • Energiebesparing is een populair onderwerp. Helaas krijgt de consument vaak te maken met onvolledige of zelfs misleidende informatie. Energielabels kloppen bijvoorbeeld lang niet altijd met de praktijk. Dit kan leiden tot onverwacht hoge woonlasten. Wij kijken puur naar feiten en cijfers. Hierdoor ontstaat een actueel inzicht in het daadwerkelijke energieverbruik van een pand.
  • De staat van de techniek is bepalend voor veiligheid, comfort en waarde van vastgoed. Het is dan ook van belang om goed zicht te hebben op risico’s voor de gebruiker. Wij leveren onder andere informatie over ontwerp, aanleg en keuring. Ook kijken we via afschrijvingsprincipes welke waarde de techniek vertegenwoordigt.
  • labels_verzekering
    Mensen weten vaak niet op welke manier ze hun woning het beste kunnen verzekeren en hebben geen goed beeld van de vergoeding die ze krijgen in geval van schade. Door het aanreiken van gegevens en het stellen van de juiste vragen helpen wij om weloverwogen, op feiten gebaseerde keuzes te maken.
  • We leven in een tijd waarin steeds meer vanuit huis gewerkt wordt en ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Goede communicatiemogelijkheden zijn dan ook onmisbaar. Wij geven daarom inzicht in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van internetverbindingen en -leveranciers.
Fortierra

Fortierra levert hoogwaardige, innovatieve dataproducten aan diverse partijen in de vastgoedketen. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid de staat van een woning of gebouw volledig in kaart te brengen, rond onze vijf vaste thema’s: leefomgeving, energie, communicatie, verzekering en installatie. We vertalen deze data naar de persoonlijke situatie van de gebruiker(s). Zo ontstaat voor alle belanghebbenden een waardevol en realistisch beeld over de huidige en toekomstige staat en waarde van een vastgoedobject.

Er blijkt enorme belangstelling voor onze gekwalificeerde comptabele data, gebouwd op solide wettelijke data-architecturen. Voor toezichthouders en accountants vormen zij een gegarandeerde basis voor kwaliteitsgerichte procesborging van de woon- en vastgoedprocessen. Het wordt door bestuurders en financieel directeuren gezien als ‘no-brainer’ om snel en gegarandeerd kostenbesparing in hun administratieve beheerprocessen te realiseren.

ACTUEEL
Geplaatst: donderdag, 22 oktober 2020
Comptabele data als kwaliteitsgrondstof voor jaarrekening en audit . . .
Geplaatst: maandag, 7 september 2020
Q&A with Fortierra

“Our company has been established based upon the principle of using open data in both an economical and ‘social responsible’ way. Our information products should be in accordance with all open data agreements, reference architectures, registrations and other legal frameworks.
We are one of the data providers that ensures data is of high quality.
Within the Data Sharing Coalition, we are able to share our ideas, visions, proof of concepts and do’s and don’ts in the area of data sharing. This includes all learning moments, (future) challenges and stories about utopias and dystopias of having unlimited access to all kinds of shared data.”

Contactgegevens:

Fortierra BV
C. Gelderblomlaan 28
2545 ER Den Haag
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756
BTW nr.: NL 8205.83.352B01
IBAN NL16 INGB 0005 0775 85
BIC INGBNL2A

MENU