motto
Thema’s van Fortierra
  • De kwaliteit van de leefomgeving is van invloed op het wooncomfort en zelfs de gezondheid van mensen. Wij maken risicofactoren zichtbaar. Bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit in kaart te brengen en deze te toetsen aan nationale en Europese normen.
  • Energiebesparing is een populair onderwerp. Helaas krijgt de consument vaak te maken met onvolledige of zelfs misleidende informatie. Energielabels kloppen bijvoorbeeld lang niet altijd met de praktijk. Dit kan leiden tot onverwacht hoge woonlasten. Wij kijken puur naar feiten en cijfers. Hierdoor ontstaat een actueel inzicht in het daadwerkelijke energieverbruik van een pand.
  • De staat van de techniek is bepalend voor veiligheid, comfort en waarde van vastgoed. Het is dan ook van belang om goed zicht te hebben op risico’s voor de gebruiker. Wij leveren onder andere informatie over ontwerp, aanleg en keuring. Ook kijken we via afschrijvingsprincipes welke waarde de techniek vertegenwoordigt.
  • labels_verzekering
    Mensen weten vaak niet op welke manier ze hun woning het beste kunnen verzekeren en hebben geen goed beeld van de vergoeding die ze krijgen in geval van schade. Door het aanreiken van gegevens en het stellen van de juiste vragen helpen wij om weloverwogen, op feiten gebaseerde keuzes te maken.
  • We leven in een tijd waarin steeds meer vanuit huis gewerkt wordt en ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Goede communicatiemogelijkheden zijn dan ook onmisbaar. Wij geven daarom inzicht in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van internetverbindingen en -leveranciers.

Fortierra

Fortierra levert hoogwaardige, innovatieve dataproducten aan diverse partijen in de vastgoedketen. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid de staat van een woning of gebouw volledig in kaart te brengen, rond onze vijf vaste thema’s: leefomgeving, energie, communicatie, verzekering en installatie. We vertalen deze data naar de persoonlijke situatie van de gebruiker(s). Zo ontstaat voor alle belanghebbenden een waardevol en realistisch beeld over de huidige en toekomstige staat en waarde van een vastgoedobject.

Er blijkt enorme belangstelling voor onze gekwalificeerde comptabele data, gebouwd op solide wettelijke data-architecturen. Voor toezichthouders en accountants vormen zij een gegarandeerde basis voor kwaliteitsgerichte procesborging van de woon- en vastgoedprocessen. Het wordt door bestuurders en financieel directeuren gezien als ‘no-brainer’ om snel en gegarandeerd kostenbesparing in hun administratieve beheerprocessen te realiseren.

ACTUEEL
Geplaatst: maandag, 26 april 2021
Praktijkvoorbeeld

Jong stel verbouwt hun woning en legt de gegevens goed vast in Fortierra’s vastgoedpas. Bij contact met hypotheekverstrekker en via de vastgoedpas inzicht in de kwaliteit van de verbouwing, wordt de risico-rente van 0,7% verlaagd.

Geplaatst: vrijdag, 23 juli 2021
Fortierra lid ISO-NEN Conformiteitscommissie

Trots op onze deelname aan de ISO-NEN – Conformiteit beoordeling Iedere organisatie is gebaat bij duidelijke afspraken over (digitale)toegankelijkheid van besluitvormigs informatie gedurende de gebruiksperiode […]

Geplaatst: woensdag, 12 mei 2021
Nationale vastgoedpas live!

Fortierra bracht dinsdag 11 mei versie 2.0 uit van de bekende vastgoedpas, die al sinds 2014 bestaat. Deze nieuwe versie is ontwikkeld op een modern cloudplatform en vooral gericht op particuliere vastgoedeigenaren. Onder de naam de ‘Nationale Vastgoedpas’ brengt Fortierra dit moderne woningdossier op de markt om aan de groeiende behoefte van woningeigenaren te voldoen essentiële data van en rond hun woning digitaal in een dossier vast te leggen.

Contactgegevens:

Fortierra BV
Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37a 2712PB Zoetermeer
info@fortierra.com
Tel. 06 296 078 75

KvK Den Haag: 27339756

MENU